Jožef Horvat: V NSi zagovarjamo proevropsko usmerjenost Republike Slovenije

DELI:
04.02.2016, NSi

Jozef_Horvat_oktober2015Seja parlamentarnega odbora za finance in monetarno politiko je bila posvečena obravnavi predloga deklaracije za delovanje slovenskih institucij do junija 2017. »Nova Slovenija – krščanski demokrati zagovarjamo proevropsko usmerjenost Republike Slovenije, zato je predlog deklaracije za delovanje naših organov in institucijah EU za naslednjih 18 mesecev pomemben dokument. Cilji, za katere si mora prizadevati Slovenija, so krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov, kar Pogodba o Evropski uniji opredeljuje kot skupen cilj vseh evropskih držav,« je dejal predsednik odbora za zunanjo politiko Jožefa Horvata.

V nadaljnji razpravi je poslanec Horvat izpostavil tudi nekatera konkretna področja, kjer mora naša država v prihodnjem obdobju povečati aktivnosti. Izpostavil je področje delovanja enotnega digitalnega trga, področje zagotavljanja pogojev večje konkurenčnosti našega gospodarstva, področje davkov oz. obdavčitev dela, področje izvajanja sprejetega fiskalnega pravila ter področje aktualne problematike migrantskega toka – tudi v kontekstu pokrivanja stroškov, ki nastajajo pri oskrbi in nastanitvi migrantov.