Jožef Horvat ob referendumu o zakonski zvezi: Žal se osebne želje odraslih postavlja pred temeljne pravice otrok

DELITE TA
PRISPEVEK
04.11.2015, NSi

big_JH_sejaDZ_26_32014Državni zbor je na današnji seji obravnaval pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Poslanci so odločili, da bo referendum 20. decembra letos. Jožef Horvat je ob predstavitvi stališča NSi dejal, da je sprejeta novela zakona izredno problematična, saj osebne želje odraslih postavlja pred temeljne pravice in dobrobit otrok.

Dodal je, da Krščanski demokrati sprejetemu zakonu nasprotujejo tudi zato, ker je bila sprejeta brez širše javne razprave in ker je ukinila zakonsko zvezo med moškim in žensko ter uvedla zvezo dveh oseb poljubnega spola. »Sprejeta novela zakona ne priznava pomena materinstva in očetovstva, ženske in moškega za rojstvo, vzgojo in razvoj otroka. Uvaja možnost posvojitve otrok v istospolno razmerje ter ne omogoča posvojitve vnukov s strani starih staršev. Prav tako dve ženski ali dva moška ne moreta svobodno odločati o rojstvu otrok, saj te svobode sama naravno nista zmožna izvršiti. Koalicija je v sodelovanju z delom opozicije ponovno povozila voljo volivcev izražena na referendumu o Družinskem zakoniku, ki je bil, kot že povedano, 25. marca 2012. Nova Slovenija ne nasprotuje ureditvi pravic in položaju istospolnih oseb, vendar je za nas nesprejemljiva popolna izenačitev istospolnih partnerskih skupnosti za zakonsko zvezo moškega in ženske. Prav tako je za nas sporna možnost skupne posvojitve otrok s strani obeh istospolnih partnerjev in ji tudi odločno nasprotujemo. Ustavno sodišče je registrirano istospolno partnersko skupnost označilo kot podobno, nikakor pa ne enako zakonski zvezi in ni zahtevalo nobene izenačitve,« je pojasnil Horvat.

Novela o zakonski zvezi tudi v nasprotju s slovensko ustavo

Kot je dejal podpredsednik NSi bomo z referendumskim glasovanjem proti zakonu zavrnili ideologijo družbenega spola, ki pravi, da spolna identiteta ni odvisna od bioloških danosti. »Krščanski demokrati smo prepričani, da je sprejeta novela tudi v nasprotju s 53. členom Ustave Republike Slovenije. Ustava kot človekovo pravico in temeljno svoboščino določa tudi zakonsko zvezo in družino in v tretjem odstavku 53. člena določa, citiram: »Država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere.« Konec navedka. Menimo, da v primeru redefinicije družine kot osnovne celice družbe, ki bo odslej zgolj zveza dveh oseb, ne moremo več govoriti o materinstvu in očetovstvu v duhu te ustavne določbe. Dejstvo je, da mati in oče, in ne dve osebi istega spola, in s tem njuno temeljno poslanstvo, to je materinstvo in očetovstvo povem izgubi svoj namen, kajti ne bomo več govorili o materi in očetu, temveč o dveh osebah – starših. Namen omenjene ustavne človekove pravice in temeljne svoboščine je brez dvoma varstvo matere kot ženske in očeta kot moškega,« je dejal Horvat in opozoril tudi na pomanjkanje možnosti ugovora vesti za tiste, ki se z rešitvami zakona ne strinjajo iz osebnih, filozofskih, verskih ali drugih razlogov. »Z uporabo zakona, kot je bil sprejet, bi bili prizadeti predvsem javni uslužbenci. Nekatere radikalne primere prisile lahko vidimo vsakodnevno v medijih. Javni uslužbenci, pa tudi drugi ljudje, ki se iz različnih razlogov ne strinjajo z rešitvami podobnih zakonov v nekaterih tujih državah so podvrženi grožnjam z denarno kaznijo, nekateri pa tudi kaznovani z izgubo službe ali celo zaporno kaznijo. Za Krščanske demokrate je to nesprejemljivo. Svoboda vesti je ena temeljnih lastnosti sodobne demokratične družbe in možnost ugovora vesti na različnih področjih mora biti omogočena,« je pojasnil poslanec NSi.

NSi na referendumu proti zakonu zaradi pravic otrok

V zaključku je ponovno poudaril, da v NSi ne nasprotujejo urejanju statusa istospolnih partnerskih skupnosti. Kot dokaz je navedel dejstvo, »da smo Krščanski demokrati že natančno pred 10 leti razumeli občutljivost tega področja in predlagali zakon, ki je gotovo pomenil prelomnico v urejanju družbenih razmerij v Sloveniji. Nismo se zadovoljili, in se tudi sedaj ne, z vsakokratno uporabo področja za ideološki boj, s čimer se srečamo pred vsakimi volitvami in v obdobjih, ko levica ne zna ponuditi rešitev za številne probleme v slovenski družbi.«

Jožef Horvat je napovedal podporo predlogu odloka za razpis referenduma in dejal: »Smo za to, da se spoštuje volja ljudi in da se referendum izvede. Na referendumu pa bomo glasovali proti sprejeti noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Sprašujete zakaj? Zaradi otrok, je naš odgovor.«

Celotno stališče NSi si lahko preberete TUKAJ.