Jožef Horvat o povprečninah za občine: Vlada se obljub ne drži

DELITE TA
PRISPEVEK
16.07.2015, NSi

OZEU_26112014-JHorvat“Vlada se je sama zavezala ob sprejemanju Zakona o izvrševanju proračunov, da bo sprejela ukrepe, ki bodo občine finančno razbremenile oziroma povečale njihove prihodke s skupnim finančnim učinkom okoli 22,8 milijona evrov. Vlada se obljub ne drži,” je na redni julijski seji Državnega zbora RS ob sprejemanju novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 poudaril podpredsednik NSi Jožef Horvat.

“Vlada takšnih predlogov ni pripravila niti ni posredovala obrazložitve,” je opozoril Jožef Horvat.

Dodal je še: “Obravnavana novela Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 posega na vprašanje povprečnine za letošnje leto in zvišuje sedaj določeno povprečnino za čas od julija do decembra letos le za dobrih 13 evrov, na 514 evrov. Na matičnem delovnem telesu je bila tako določena povprečnina na podlagi amandmajev koalicije zvišana na 519 evrov. Tako zvišanje povprečnine ne bo zagotavljalo občinam normalnega delovanja. Pri tem bodo bistveno bolj izpostavljene manjše in podeželske občine z nizkim številom prebivalstva. Zakonsko določen obseg nalog se občinam kljub obljubam vlade ni zmanjšal, kar pa pomeni, da bodo občine sredstva za te namene morale zagotavljati. Posledično to pomeni, da bo prenizka povprečnina imela vpliv na investicijsko aktivnost občin. Sredstva, ki bi jih občine namenile za investicije, bodo morala preusmeriti za zagotavljanje zakonsko določenih nalog.”

Podpredsednik NSi je ob tem še poudaril, da bodo občinske investicije, ki so že v teku, morda zastale. “Novih investicij se občine ne bodo lotevale. Posledično se bo to odrazilo v nazadovanju gospodarske aktivnosti, ki se je v zadnjem letu komaj začela kazati. Še posebej opozarjamo tudi na dejstvo, da se v letošnjem letu zaključuje finančna perspektiva 2007 do 2013 ali bolje rečeno, izplačila za projekte v omenjenem časovnem intervalu. Ker občine lastnih sredstev za pokrivanje investicij ne bodo mogle zagotavljati, bodo evropska sredstva ostala nepočrpana. To je ključni problem na katerega opozarjamo,” je na seji DZ še povedal Jožef Horvat.

“Iz tega razloga smo poslanci poslanske skupine Nove Slovenije vložili amandma s katerim predlagamo zvišanje povprečnine občinam za obdobje od julija do decembra letos na višino 525 evrov in našo podporo temu zakonu vežemo na sprejem tega amandmaja,” je napovedal podpredsednik NSi Jožef Horvat.

Celotno razpravo Jožefa Horvata na seji DZ RS si lahko preberete TUKAJ.