Jožef Horvat: Evropo čaka tudi ureditev enotnega obdavčenja delavcev

DELITE TA
PRISPEVEK
21.10.2015, NSi

Jozef_odborZaFinance_marec_2014Na včerajšnji seji Državnega zbora je Jožef Horvat predstavil stališče NSi do novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Gre za implementacijo dveh sprememb direktive Sveta Evropske unije o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic EU.

Kot je dejal Jožef Horvat, smo priča hitremu razvoju finančnih trgov in vedno novih finančnih instrumentov, ki zahteva vedno nove zakonodajne rešitve. »Dvojno obdavčevanje je področje, kjer je potrebno ukrepanje Evropske unije. Zaradi različnih notranjih zakonodaj, pa prihaja tudi do davčnih vrzeli. Posebej je bila davčna vrzel evidentirana na področju hibridnih financiranj v čezmejnih skupinah. Posamezne države, namreč hibridne instrumente obravnavajo različno. Ene kot dolžniški, druge kot lastniški kapital, kar pa seveda ima za posledico bodisi pridobitev davčne ugodnosti, torej neobdavčitev ali dvojna obdavčitev,« je pojasnil.

Čeprav je NSi podprla novelo pa je poslanec Horvat izpostavil tudi problem dvoje obdavčitve delavcev, ki jo občutijo tudi številni Slovenci, ki delajo v sosednjih državah. »Lahko rečemo, da je Evropska unija na področju prostega pretoka blaga, kapitala in storitev dokaj uspešna. Manj uspešna pa je glede urejanja skupne davčne politike na področju prostega pretoka oseb. Evropska unija sicer zagotavlja prosto mobilnost delovne sile med državami članicami, ni pa vzpostavila vsaj zaenkrat še ne mehanizma za enako davčno obremenitev delavcev migrantov. Primer so slovenski čezmejni delovni migranti, ti delajo v istem okolju, kot na primer njihovi avstrijski sodelavci, plačujejo pa veliko višje davke kot oni,« je dejal Horvat in dodal:

»Taka situacija naše državljane odvrača od zaželene mobilnosti in prostega gibanja delovne sile znotraj držav članic Evropske unije in Evropska unija že zelo zamuja z normativno ureditvijo tega področja. Morda bo po peti evropski svoboščini, ki bi jo naj prinesla energetska unija, potrebno na nivoju Evropske unije razmisliti o razreševanju davčne diskriminacije delavcev migrantov, torej o davčni uniji.«

Stališče NSi, ki ga je predstavil Jožef Horvat lahko v celoti preberete TUKAJ.