Jožef Horvat: Delovanje slovenske diplomacije bi se dalo močno izboljšati

DELI:
15.03.2017, NSi

Predsednik odbora za zunanjo politiko Jožef Horvat je na današnji seji odbora izpostavil pomanjkljivo delovanje slovenske zunanje politike in ministra Karla Erjavca, ki vodi slovensko diplomacijo.

Poslanci so danes na odboru za zunanjo politiko namreč obravnavali Poročilo ministra za zunanje zadeve z oceno o razvoju mednarodnih odnosov in položaju Republike Slovenije v mednarodni skupnosti. Horvat je na seji izpostavil, da ministrstvo za zunanje zadeve doslej še ni v celoti realiziralo vseh sklepov, ki jih je Državni zbor sprejel junija lani in zato predlagal tudi tri priporočila, s katerimi bi izboljšali delovanje slovenske zunanje politike in diplomacije.

Jožef Horvat je kot najbolj pereče probleme na področju zunanje politike izpostavil dejstvo, da ministrstvo še ni predstavilo celovitega načrta za reorganizacijo mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije, prav tako pa še ni vzpostavilo sistema, ki bi omogočil poročanje veleposlanikov na Odboru za zunanjo politiko po prenehanju njihove napotitve v državo sprejemnico.

Opozoril je tudi na zastoj pri posodobitvi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije, saj to narekujejo spremenjene razmere v mednarodnem okolju in na finančnih trgih. Kot zadnjo šibko točko slovenske zunanje politike pa je izpostavil nezadostno realizacijo sklepov Evropske komisije iz aprila 2016, ko je oblikovala sklop ukrepov za digitalizacijo industrije in spodbujanje naložb v digitalno gospodarstvo. »Slovenija je za področje digitalnega notranjega trga že opredelila naslednje glavne prioritete: širokopasovna infrastruktura 100Mb za vse, prenova zakonodaje za čezmejno poslovanje, področje avtorskih pravic in zaščite potrošnikov ter davčna zakonodaja, kibernetska varnost, večja konkurenčnost in povezljivost informacijsko-komunikacijske panoge, tehnologije masovnih podatkov in nevtralnost interneta,« je spomnil Horvat in dodal, da bi bila uresničitev teh sklepov potrebna čim prej.

Horvat: Diplomacija naj naveže stik s Slovenci v zamejstvu in po svetu

Jožef Horvat je na seji v imenu NSi predlagal tudi tri priporočila, ki bi pripomogla k boljšemu delovanju ministrstva za zunanje zadeve in slovenske diplomacije. Med drugim je predlagal, da slovenski diplomati navežejo tesnejše stike s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter skupaj z njimi prispevajo k promoviranju Slovenije in ustvarjanju ugodnega poslovnega okolja ter drugih ravni sodelovanja.

Predlog priporočil NSi je bil sledeč:

  1. Odbor za zunanjo politiko predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, da pripravi celovito analizo vpliva izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije na slovensko gospodarstvo in slovenske državljane v Republiki Sloveniji in v Združenem kraljestvu.
  1. Odbor za zunanjo politiko predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, da po zgledu mehanizmov sodelovanja s Koroško in Štajersko v Republiki Avstriji ter z Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko-Krajino v Republiki Italiji nadgradi čezmejno sodelovanje tudi z obmejnimi območji na Madžarskem in v Republiki Hrvaški.
  1. Odbor za zunanjo politiko predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, da sistematično in strateško vključi predstavnike Slovencev zunaj meja Republike Slovenije pri ustanavljanju in delovanju poslovnih klubov.