Jernej Vrtovec zahteval odgovore o škodi, ki jo povzroča korupcija, Iva Dimic problematizirala vedno nižje financiranje občin

DELITE TA
PRISPEVEK
14.07.2015, NSi

Poslanci_NSiDanašnje zasedanje redne julijske seje Državnega zbora je bilo med drugim namenjeno poslanskim vprašanjem. Jernej Vrtovec je vprašal, kakšen je obseg izgubljenih proračunskih sredstev zaradi korupcije v zdravstvu, Ivo Dimic pa je zanimal nabor nalog, ki naj bi bile z občinske ravni prenesene na državno raven.

Jernej Vrtovec je uvodoma dejal, da eno večjih težav v slovenskem zdravstvenem sistemu predstavlja korupcija pri javnem naročanju, investicijah, nabavi medicinske opreme, zdravil in čakalnih vrstah. Ministrici za zdravje in ministru za pravosodje je tako zastavil naslednja vprašanja: »Zanima me, kakšna je po vaši oceni izguba proračunskih sredstev na letni ravni zaradi korupcije v zdravstvu? V kakšni fazi so preiskave vpletenih v sodne postopke pri obravnavi korupcijskih dejanj v zdravstvu? Koliko je bilo sodnih epilogov? Ali ocenjujete, da je pregon kaznivih dejanj korupcije v zdravstvu zadosten? Ali ste razmišljali o uvedbi finančne preiskave zdravnikov in drugega osebja v zdravstvu?«

Celotno vprašanje in odgovor pristojnih ministrov si lahko preberete TUKAJ.

Iva Dimic: Vlada je ob nastopu mandata obljubila, da bo določene naloge občin prenesla v pristojnost države

Podpredsednica NSi Iva Dimic je svoje vprašanje zastavila ministru za javno upravo in ga spomnila, da je vlada ob nastopu svoje funkcije obljubila, da bo temeljito pregledala vse naloge občin in tiste naloge ali vsaj del nalog, ki ne sodijo v izvirno pristojnost občin, z zakoni prenesla nazaj v pristojnost države.

»Za pokrivanje stroškov nalog, ki so prenesene na občine z zakonom, se v skladu z Zakonom o financiranju občin zagotavlja primeren obseg sredstev iz državnega proračuna, kot povprečnina. Tudi Evropska listina lokalne samouprave v 9. členu določa, da morajo biti finančni viri lokalnih skupnosti v sorazmerju z nalogami, ki jim jih nalagajo ustava in zakoni. Zaradi javnofinančnega stanja in varčevalnih ukrepov pa se višina povprečnine občinam v zadnjih letih stalno niža. Hkrati pa se celo povečuje število nalog in zlasti finančnih obveznosti, ki jih občinam nalaga država, pa čeprav so številne naloge tipična pristojnost države. Številne občine so se zato že znašle na robu preživetja,« je pojasnila podpredsednica NSi in dodala:

»Kot eno izmed področij izpostavljamo skrb za socialno varnost starejših in onemoglih, ki so nameščeni v domove upokojencev. Veliko število oskrbovancev nima ali pa nima dovolj lastnih sredstev za poplačilo domske oskrbnine in tako finančno breme nosi občina. Spoštovani minister, sprašujem vas, ali je na tem področju že pripravljen nabor nalog, ki bodo z lokalnih skupnosti prenesene v pristojnost države in ali so že pripravljene kakšne zakonske podlage za te namene?«

Celotno vprašanje in odgovor pristojnega ministra si lahko preberete TUKAJ.