Izjava Slovencev iz Argentine ob 25. obletnici samostojnosti Slovenije

DELI:
27.06.2016, NSi

Slovenija_gorice

Naši rojaki iz Argentine so ob 25. obletnici samostojnosti Slovenije zapisali izjavo oz. poslanico, ki jo objavljamo v nadaljevanju:

Izjava ob 25. obletnici samostojne države Slovenije

Božja Previdnost nas je postavila v ta čas in kraj,  kjer iz zemljepisne deljave, a kulturne in duhovne bližine doživljamo Slovenijo, domovino naših prednikov, našo očetnjavo, v vsej  njeni razsežnosti. Zgodovina, družinska izročila, kultura, vera, skupne preizkušnje, upanja in sanje nas združujejo v narodno enoto, ki živi in utripa  v vsakem od nas.

Ob mnogih ranah, ki jih je zasekala v naše narodno telo tragična polpreteklost, se hvaležno spominjamo trenutka, ko je naš narod nastopil enotno in dosegel svojo državno samostojnost. Uresničitev zgodovinskih  sanj in  praznovanje 25. obletnice samostojne države Slovenije, ki nam jo je po zaslugah neštetih javnih delavcev in množice mučencev naklonil Vladar zgodovine,   nam narekuje neodtujljivo osebno in družbeno nalogo, da skrbimo za njeno vsestransko blaginjo in rast.

Kakor smo pred četrt stoletja Slovenci v svetu pomagali, da so se uresničile sanje samostojnosti, tako  sedaj strnimo svoje talente in sile, da se bo v naš narod vrnilo veselje do življenja, da bodo vrednote resnice, vzajemnosti in pravice, ki so bile temelj slovenskega naroda v preteklosti, spet krepile in povezovale slovensko družbo.

Pogumno in polni zaupanja odpirajmo  vrata  slovenski bodočnosti !

Bog blagoslovi Slovenijo !

 

Podpisniki izjave:

Komar  Jure – Zedinjena Slovenija

Ašič Vital

Bajuk Božidar

Brula Pavel

Cukjati Kati

Dobovsek Jernej

Dobovsek  Ulrich Pavlina

Eiletz Marjan

Fink Andrej

Glinšek Vinko

Godec Štefan

Grebenc Stane

Grilj Marjan

Hirschegger Davorin

Jenko Alenka

Kenda Edvard

Klemen Ani

Kremžar Marko

Leber Viktor

Magister Milan, ml

Mizerit Tone

Okretič Elsa

Pavlin Silvester

Prijatelj Alenka

Rezelj Lojze

Rode Jure

Šmon Tine

Tekavec Ivana

Trpin Nežka

Verbic Gregor

Vivod Avguštin

Vombergar Jure

Žakelj Jože

Žnidar Franci