Iva Dimic v poslanskem vprašanju: Potrebujemo večji nadzor nad zaposlitvenimi agencijami

DELI:
24.03.2016, NSi

IDimic_sejaDZ_mikroPodpredsednica NSi Iva Dimic je s poslanskim vprašanjem želela opozoriti na problem zaposlovanja delavcev iz tretjih držav, ki so bili nastanjeni v neprimernih razmerah in v skoraj sužnjelastniških delovnih razmerjih. Zanimalo jo je tudi, ali ima ministrstvo podatke o delavcih, ki so zaposleni preko zaposlitvenih agencij, saj bi ti podatki nadzornim institucijam omogočili boljši nadzor, za delavce pa pomenili večjo varnost.

Uvodoma je pojasnila, da je v luči današnje migrantske krize in visokih stopenj brezposelnosti pomembno, da se priliv tujcev, državljanov tretjih držav regulira na način, da se zagotavlja delo in socialna varnost najprej slovenskim državljanom in državljanom preostalih držav članic Evropske unije. »Res je, da je bila omenjena novela Zakona o tujcih sprejeta tudi zaradi dejstva, da v Sloveniji primanjkuje nekaterih deficitarnih poklicev, zaradi česar je zaposlovanje državljanov tretjih držav potrebno, včasih tudi nujno, da se zagotovi normalno delovanje v nekaterih gospodarskih družbah in pogosto tudi v javnih službah,« je pojasnila Iva Dimic in ministrici za notranje zadeve in delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vprašala:

»Enotno dovoljenje za prebivanje in delo se uporablja od 1. septembra 2015 in me zanima: Koliko enotnih dovoljenj za bivanje in delo je bilo v tem času izdanih? Ali se ta dovoljenja izdajajo le za deficitarne poklice?
Kdo je pristojen za izvajanje nadzora nad njihovo izdajo? Koliko je bilo opravljenih rednih in koliko izrednih nadzorov v času od uveljavitve enotnega dovoljenja za bivanje in delo?« Poleg tega pa je ministrico za delo tudi vprašala koliko je v Sloveniji podjetij, ki zaposlujejo delavce preko zaposlitvenih agencij? »Mislim, da je to ključna težava. Če bi vedeli koliko imamo tega, kje so ti delavci, bi bil ves nadzor veliko lažji in zagotovljen tudi bolj učinkovit, ker vsi, ki bi zaposlovali na tak način delavce, bi vedeli, da so v nekem sistemu, da so lahko pod nadzorom in bi bilo kršitev in zlorab teh ljudi veliko manjše,« je še pojasnila.

Celotno vprašanje in odgovor ministrice za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti si lahko preberete TUKAJ.