Iva Dimic: Prenovljeni zakon o kmetijskih zemljiščih bo povzročil vrsto novih težav

DELI:
24.03.2016, NSi
Fotografija: Državni zbor/Žejavec

Fotografija: Državni zbor/Žejavec

Podpredsednica NSi Iva Dimic je na današnji redni seji Državnega zbora pri obravnavi novele zakona o kmetijskih zemljiščih izrazila dvom o učinkih predvidenih sprememb in opozorila zlasti na sporen predlog, da je pogodba o nakupu kmetijskega zemljišča sklenjena že z dnem podaje izjave o prejemu ponudbe.

»Na številne ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč se javi tudi več 10 ali 20 interesentov. Po rešitvi, ki jo prinaša zakon je sklenjena pogodba za nakup kmetijskega zemljišča tudi s temi desetimi oziroma dvajsetimi kupci. Vsi lahko vložijo tožbo proti prodajalcu na izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila pred sodiščem in bodo seveda uspeli lahko tudi več od njih. Prodajalec pa ne bo imel kupnine oziroma jo bo moral iztožiti. Za nas je to nesprejemljiva pozicija prodajalca. Rešitev, ki jo prinaša zakon pomeni po naši oceni prekomeren poseg v položaj prodajalca. Prodajalec tako dejansko izgubi lastninsko pravico, kupnine pa ne dobi. Dejansko se je že sedaj vzpostavila sodna praksa, ki je enaka predlogu v tem novem zakonu in je v direktnem nasprotju z določili sedaj veljavnega zakona. Praksa se je izkazala za neprimerno, kljub temu se sedaj uzakonja taka rešitev,« je opozorila Iva Dimic.

Dejala je tudi, da smo v NSi pričakovali, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagalo v obravnavo nov, bolj sodoben zakon, ki bo ponudil prave rešitve in odgovore na potrebe, izzive in težave slovenskega kmeta. »Pa je pred nami novela, ki sicer prinaša nekaj dobrih rešitev, pa tudi nekaj takšnih, za katere menimo, da niso dobre. Predvsem pa ne prinaša celovite ureditve področja, ki bi bila ob zastarelem zakonu zelo potrebna,« je še pojasnila.

Pri postavitvi čebelnjakov bi bilo po mnenju predsednice NSi treba slediti pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2007, da se občinam omogoči gradnjo čebelnjakov izven naselij in tudi izven tako imenovanega grajenega območja kmetije in sicer tako, da se ta možnost ustrezno opredeli v prostorskih izvedbenih aktih. »Da se predvidena možnost za gradnjo čebelnjakov ne bi izrabljala za gradnjo počitniških hišic, naj se predhodno pridobi pozitivno mnenje Čebelarske zveze oziroma Čebelarske svetovalne službe iz katere izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni red, da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo. Podpiramo rešitev, da se lahko na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe kmetijskega zemljišča s pripravo OPPN načrtuje določena vrsta kmetijskih objektov ob zakonu napisanih pogojih. Z njo bo mogoče rešiti marsikatero investicijo kmetijskega gospodarstva,« je dejala Iva Dimic in dejala, da sprememb v NSi ne bomo podprli, zaradi nekaterih rešitev, ki so dobre, pa mu tudi ne bomo nasprotovali.

Celotno stališče si lahko preberete TUKAJ.