Iva Dimic opozorila na neustrezne prehranske razmere v domovih za starejše

DELI:
14.10.2016, NSi

Iva_Dimic_sejaOdboraIva Dimic je na nujni seji parlamentarnega odbora za delo izpostavila problem slabe oskrbe s hrano v domovih za ostarele in je zato predlagala poostritev nadzora nad stanjem oskrbe in prehrane bolnikov ter starostnikov v socialno varstvenih zavodih.

»Starostniki so po vseh merilih ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva, zaradi tega želimo skupaj s pristojnimi razčistiti, kakšno je stanje glede primerne prehranjenosti oskrbovancev domov za starejše, tako v javni mreži, kot v koncesionarjih ter pri zasebnikih,« je na seji dejala Dimiceva in dodala, da strokovnjaki ugotavljajo, da je podhranjenost med zdravimi starostniki na domu redka, na drugi strani pa je kar 35 – 85 odstotkov starostnikov v domovih starejših občanov podhranjenih.

Poslanka NSi je pojasnila, da je slabo prehransko stanje starostnikov povezano s slabšo kakovostjo življenja in slabšim funkcionalnim stanjem. »Kadar starostniki zbolijo, so stranski učinki zdravljenja večji, prav tako pa je manj možnosti za preživetje,« je dejala in poudarila, da želi kot predlagateljica nujne seje pridobiti predvsem odgovor na vprašanje, ali so starostniki in oskrbovanci v socialno-varstvenih zavodih primerno hranjeni.

V zaključku seje je NSi v sprejem predlagala naslednje sklepe, ki pa žal niso bili sprejeti in kažejo na odnos vladajočih strank (SMC, SD in DeSus) do te problematike:

  1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je seznanil s problematiko podhranjenosti starostnikov – oskrbovancev v nekaterih socialno-varstvenih zavodih.
  2. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da sprejme ukrepe za izboljšanje stanja v zvezi z oskrbo in primernostjo prehrane starostnikov v socialno varstvenih zavodih ter s temi ukrepi seznani Državni zbor.
  3. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlaga pristojnim ministrstvom, da v skladu z ugotovitvami, da je približno polovica oskrbovancev v socialno-varstvenih zavodih podhranjenih, preveri ustreznost predpisov, ki urejajo prehransko obravnavo bolnikov in starostnikov v socialno varstvenih zavodih in po potrebi pripravijo njihove spremembe.
  4. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide predlaga pristojnim inšpekcijskim organom, da okrepijo nadzor nad stanjem oskrbe in prehrane bolnikov in starostnikov v socialno varstvenih zavodih.