Iva Dimic na radiu Ognjišče: Lokalna samooskrba pomeni neodvisnost države

DELITE TA
PRISPEVEK
02.11.2015, NSi

slovenija 09.07.2015, Iva Dimic, poslanka, NSi, foto: Anze PetkovsekGostja včerajšnje kmetijske oddaje na radiu Ognjišče je bila Iva Dimic, podpredsednica NSi in predsednica parlamentarnega Odbora za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. V pogovoru je izpostavila pomembnost samooskrbe in opozorila na številne nesmisle in birokratske ovire, ki tarejo slovenskega kmeta.

»Kmetijstvo, gozdarstvo in pridelava zdrave hrane so za Slovenijo zelo pomembni,« je dejala poslanka Dimiceva, vlogo parlamentarnega odbora in njegovih članov pa vidi predvsem v tem, »da pripomoremo k taki zakonodaji, ki bo najboljša za slovensko podeželje in spodbudna za slovenskega kmeta.« Ob tem posebej izpostavlja težave, ki jih kmetom prinaša nenehno spreminjanje zakonodaje, ki ne omogoča dolgoročnega načrtovanja kmetijske pridelave in razumnega odločanja za dolgoročnejšo usmeritev kmetij. »Kmetom moramo zagotoviti neko stabilno delovno in poslovno okolje,« je pojasnila Iva Dimic.

Kot je dejala podpredsednica NSi na omenjenem parlamentarnem odboru v zadnjem času prihaja do krešenja mnenje predvsem na področju obravnave gozdarskih tem. A želje vseh sodelujočih so, da bi »sprejeli take ukrepe, da bomo spodbujali lokalno pridelano hrano, višji odstotek samooskrbe… zato je v tem odboru tak političen konsenz, da je resnično potrebno poskrbeti za hrano, ker lokalna samooskrba in prehranska neodvisnost nenazadnje pomeni neodvisnost države!«

Kar seješ boš žel!

Iva Dimic je v oddaji pojasnila tudi zaskrbljenost zaradi načrtovanega zmanjševanja sredstev za kmetijsko področje, ki je še posebej opazno v proračunskih načrtih za leto 2017. »Sredstva se v letu 2017 zmanjšujejo kar za 22 milijonov in zdi se mi da bo to velik udarec za kmete in kmetijstvo, ne vem kje in kako bodo država, vlada ali pa minister našli ta sredstva. Jaz sem to izpostavila predvsem zato, da se tudi kmetje zbudijo… Neodgovorno se mi zdi to, da se bolj javno ne opozarja na probleme proračuna v letu 2017, ker ko bo prišlo to leto in sredstev ne bo več, za spraševanje kje je ta denar, kaj se je zgodilo, bo takrat prepozno, bo zamujen vlak…« Zdi se jinerazumno, da se zmanjšujejo sredstva tudi na področju gozdarstva, še posebej po lanskem žledolomu in letošnjem izjemnem porastu lubadarja, kar oboje terja večja vlaganja v sanacijo in obnovo gozdov.

Kritično o aktualnem PRP

Iva Dimic je dejala, da je bilo vsekakor pozitivno to, da je bil aktualni Program razvoja podeželja pravočasno pripravljen in je letošnja subvencijska kampanja lahko stekla ter bodo kmetje lahko prišli do sredstev. Nerazumna pa se ji zdijo določila, ki jih prinašajo posamezni ukrepi in pri tem posebej izpostavlja nerazumnih zahtev glede košnje in paše na strmih travnikih in pašnikih. Posebej opozarja, da se mora nekaj storiti na področju zagotavljanja dostopa do investicijskih sredstev za male kmetije: »Če ne želimo, da se bo slovensko podeželje začelo zaraščati, če ne želimo da bodo mladi odhajali, če želimo da bodo mladi prevzemali te kmetije, je potrebno tudi razpisne pogoje za investicijske namene prilagoditi tem manjšim kmetijam,« je še dodala.

Prepričana je, da so bile zahteve kmetov jasno izražene, da so bile pomanjkljivosti Programa razvoja podeželja dobro zaznane in so pristojni imeli dovolj časa, da so lahko pripravili spremembe. “Mi vemo da so napake PRP poznane že od meseca maja, to se pravi, da bi ukrepi morali biti že pripravljeni, vendar ravno na zadnji seji DZ je minister rekel, če nekomu nekaj daš, potrebuješ nekje vzeti, da je to kupčkanje znotraj kmetijstva, vendar obstajajo tudi9 v Evropi določena sredstva, o tem sem seznanjena, ki so direktno nevezana na slovenski proračun in se mi zdi, da če kaj, potem je ta trenutek tisti čas, ko je potrebno vse možnosti, vse sile upreti v to, da se slovenskim pridelovalcem hrane, slovenskim kmetov omogoči dodatna sredstva, najprej kar je možno iz EU potem pa tudi da se poiščejo rezerve znotraj programa razvoja podeželja.”

Iva Dimic je v oddaji spregovorila tudi o svojem pogledu na vlogo majhnih in velikih družinskih kmetij, na težave v vinogradništvu, ter povečanju staleža divjadi in zveri, kar povzroča velike škode kmetijski pridelavi in gozdarstvu.

Oddaji lahko v celoti prisluhnete TUKAJ.

(Povzeto po www.radio.ognjisce.si)