In memoriam: Janez Žampa

DELI:
01.08.2016, NSi

Z žalostjo sporočamo, da je v 88. letu starosti umrl naš dolgoletni član in nekdanji poslanec Skupščine Republike Slovenije (1990 – 1992).

Janez Žampa je s svojim delom pomembno zaznamoval čas in prostor, v katerem je deloval. S svojim družbenopolitičnim delovanjem je pomembno prispeval k razvoju dogodkov občine Destrnik in Republike Slovenije.

V Republiki Sloveniji obeležujemo 25. obletnico prvih demokratičnih volitev, ko smo se Slovenci množično odpravili na volitve v 240-člansko tridomno skupščino. Janez Žampa je bil 8. aprila 1990 izvoljen v zbor občin. Z aktivnim, razumnim in pogumnim pristopom je stremel h ključnemu cilju tisočletnega sna Slovencev – imeti lastno državo. Janez Žampa in njemu sorodne osebnosti skozi čas so zmogle doseči osamosvojitev Slovenije.

Pomembno je, da podrobno orišemo njegovo življenjsko pot, s poudarkom na njegovem družbenem oziroma političnem delovanju.

Janez Žampa, stanujoč v Levanjcih 10, se je rodil 20. maja 1929 na kmetiji Žampovih v Levanjcih. Rodbina Žampa izhaja iz Slovaške in se je ustalila v Pesniški dolini. Zaradi nasilno vzetega življenja očetu Janezu med drugo svetovno vojno je vodenje kmetije skupaj z mamo Ivano prevzel takoj po drugi svetovni vojni.

Janeza Žampa je z zavestjo, da je potrebno po najboljših močeh vsakega posameznika odgovorno prispevati k razvoju družbenega življenja in prav to je sam dosledno upošteval na vseh področjih svojega delovanja.

Janeza Žampo so sokrajani v želji po izboljšanju težkega položaja kmetov, ki so bili v tistem času brez zdravstvenega in starostnega zavarovanja, izvolili leta 1966 za delegata v Skupščino za zdravstveno zavarovanje kmetov, kjer je bil tudi izvoljen za predsednika. Po nastanku Skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov je bil Janez Žampa izvoljen za predsednika. To funkcijo je opravljal do leta 1972. Med njegovim mandatom se skupščina ni ukvarjala samo s socialnimi zadevami, pač pa si je prizadevala tudi za gospodarsko korist kmetov na Slovenskem. Kot njen predsednik je bil Janez Žampa sopredlagatelj ustanovitve Zadružne zveze Slovenije in Hranilno kreditne službe za SRS. Med leti 1969 in 1974 je bil Janez Žampa tudi predsednik Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SRS.

Na področju socialnega varstva kmetov je Janez Žampa aktivno deloval tudi na drugih področjih. Med drugim je bil leta 1967 izvoljen za delegata občine Ptuj, v sedemdesetih letih je bil član skupščine otroškega varstva SRS, v osemdesetih letih pa en mandat delegat Združenega dela občine Ptuj in član izvršnega odbora SZDL Ptuj.

Leta 1975 je bil ustanovitelj in predsednik prve melioracijske skupnosti v Sloveniji, ki je delovala v Levanjcih. Z melioracijo in regulacijo vod so izboljšali možnosti za pridelavo kmetijskih rastlin na zemljiščih, ki prej niso bila primerna za obdelovanje.

Leta 1988 je bil pobudnik ustanovitve Slovenske kmečke zveze (SKZ) za ptujsko občino in njen prvi predsednik (do 1994). Leto kasneje se je organizacija preoblikovala v stranko in v začetku leta 1990 vstopila v Demos (Demokratična opozicija Slovenije). Janez Žampa je bil kot kandidat Slovenske kmečke zveze na Demosovi listi izvoljen za poslanca v zbor občin, s čimer je postal član prve ustavodajne skupščine RS. Ta skupščina je zagotovila sprejetje zakonodaje in novo ustavo, ki je bila podlaga za osamosvojitev Slovenije. 25 let po prvih demokratičnih volitvah se zavedamo pomena tega odločilnega političnega in duhovnega mejnika pri razvoju Republike Slovenije, ob tem pa nam je v ponos, da je pri tvornem oblikovanju naše države aktivno sodeloval prav naš občan Janez Žampa.

Janez Žampa je nato leta 1996 postal član stranke Slovenskih krščanskih demokratov (SKD), od leta 2000 je bil član stranke Nova Slovenija (NSi).

Poleg političnega udejstvovanja se je Janez Žampa v glavnem ukvarjal s kmetovanjem. Domačo kmetijo je usmeril pretežno v govedorejo, pri razvoju kmetije pa od osemdesetih let naprej na strokovni ravni sodelovali z ustanovami, kot so Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Kmetijski inštitut Slovenije, Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru in drugimi. Prav zaradi svoje odprtosti kmetijski stroki, je zelo spoštovan v navedenih strokovnih krogih. Konec osemdesetih let je je Janez Žampa vodenje kmetije predal sinu Antonu, kljub temu pa še aktivno spremlja njen razvoj in razvoj kmetijstva sploh. Je ustanovni član Društva rejcev črno-belega goveda Slovenije. Leta 2000 je bil izvoljen v Svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ptuj.

V domačem kraju se  je aktivno vključeval v kulturno in društveno življenje. Je soustanovitelj Turističnega društva (1978) in dolgoletni član. Leta 2011 mu je bil podeljen častni srebrni znak za uspešno delo pri razvoju turizma v Sloveniji, ki ga je podeljuje Turistična zveza Slovenije.

Je veteran Prostovoljnega gasilskega društva Desenci (od 1946).

En mandat je bil svetnik v novo nastali občini Destrnik-Trnovska vas.

Aktiven je bil tudi v civilnih združenjih. Od ustanovitve (leta 1991) je bil tudi član Svetovnega slovenskega kongresa in Panevropske skupnosti (ustanovljena leta 1993).

Več kot 30 let je bil obenem tudi cerkveni ključar in član Župnijskega pastoralnega sveta župnije sveti Urban.

Dejstva iz aktivnega družbenega in političnega življenja in delovanja Janeza Žampa v domačem okolju in na nivoju naše države Republike Slovenije so temelj in več kot zadosten razlog, da se je Janezu Žampi podelilo najvišje občinsko priznanje – častni občan Občine Destrnik.

Družini in svojcem izrekamo iskreno sožalje. Naj počiva v miru.

Spoštovani, vabimo vas na žalno sejo regijskega odbora Ptuj – Ormož, ki bo v torek, 2. avgusta 2016, ob 14. uri, v Volkmerjevem domu kulture, Janežovski Vrh 44, Destrnik. Na dan žalne seje bo v Volkmerjevem domu kulture odprta tudi žalna knjiga. Vpis v žalno knjigo bo možen od 12. ure dalje. Pogrebna slovesnost pokojnega Janeza Žampe se bo pričela prav tako jutri, v torek, 2. avgusta 2016, ob 15. uri s sveto mašo v domači župnijski cerkvi Sv. Urbana v Destrniku, od koder bo do pokopališča krenil pogrebni sprevod.Naj počiva v miru.

Robert Ilc
glavni tajnik