Seja Ženske zveze NSi v spomin na gospo Lidijo Drobnič

3. januarja 2021 se je od nas poslovila Lidija Drobnič, soustanoviteljica NSi, ustanoviteljica in dolgoletna predsednica Ženske zveze ter njena častna predsednica.

Njeno življenje in bogata politična pot je zaznamovala našo organizacijsko obliko, ki že skoraj dve desetletji deluje v podporo stranki, zato se bo gospa Drobnič zapisala v zgodovino stranke z zlatimi črkami.

Virtualno srečanje na petek zvečer, 22. januarja, smo začele z molitvijo za pokojno, si ob prebiranju zapisov iz Žalne knjige in misli s FB strani Ženske zveze ogledale njene fotografije s strankinih dogodkov, poslušale njen zadnji nagovor iz Verdrenga jeseni 2020 ter si podelile spomine in prigode z gospo Lidijo. Običajni zasedbi IO in Sveta ŽZ so se pridružile članice, ki so z gospo Lidijo prve orale ledino, ustanavljale občinske in regijske odbore naše zveze, sodelovale v volilnih kampanjah. Poklon so izrazile dosedanje predsednice ŽZ: Ljudmila Novak, Mojca Kucler Dolinar in Iva Dimic. Čustveno srečanje smo zaključile z zapisom predsednice ŽZ na Žalni seji Sveta stranke: Hvaležne smo gospe Drobnič, da je imela voljo in pogum ustanoviti ŽZ NSi ter nam pokazala zgled pokončne ženske v politiki, ki se je prizadevala za večjo vrednost in prepoznavnost žensk v družbi.

Zapisala Nadja Ušaj Pregeljc, predsednica ŽZ

Farmers’ Union

KMEČKA ZVEZA


Kmečka zveza pri Novi Sloveniji je bila ustanovljena 4. 8. 2002 na Gomilskem, na dan praznovanja druge obletnice ustanovitve Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Ustanovili so jo kmetje in drugi, ki jih skrbi težek družbeni položaj slovenskega kmetstva.

Kmečka zveza je politična organizacijska enota v sestavu stranke, ki združuje kmete in vse, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s kmetijstvom oz. jih to področje zanima. Zveza deluje z namenom sodelovati pri oblikovanju in izražanju politične volje na področju kmetijstva. Zastopa pravice in interese svojih članov, upoštevajoč statut in program stranke NSi.

Pri svojem delu Kmečka zveza sodeluje z vsemi, ki si prizadevajo, da se kmečkemu stanu prizna zgodovinska in sedanja vloga pri ohranjanju kulturne krajine, poseljenosti dežele ter s tem slovenstva.

Predsednik Kmečke zveze pri Novi Sloveniji je Janez Beja.

Janez Beja

predsednik Kmečke zveze NSi

Kontaktni podatki:

Kmečka zveza pri Novi Sloveniji
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

Vladimir Pori

podpredsednik Kmečke zveze NSi

V kolikor želite delovati v Kmečki zvezi oziroma biti obveščenih o njihovih aktivnostih, nam prosimo sporočite vaše kontaktne podatke.