Dr. Vida Čadonič Špelič in dr. Alenka Šverc – ženski na najvišjih položajih v NSi

Na 6. redni seji 18. 12. 2020 smo v Ženski zvezi gostile političarki, ki že dve desetletji aktivno soustvarjata dogajanje v stranki.

Dr. Vida Čadonič Špelič, zadnjih 5 let direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pred tem generalna direktorica republiške uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gospa z »visokimi socialnimi kompetencami ter komunikacijskimi zmožnostmi« – nova podpredsednica NSi – se je spominjala dogodkov izpred tridesetih let, ko smo Slovenci na plebiscitu izrazili nedvoumno voljo po lastni državi. Med drugim je dejala: »Vrednota je imeti svojo domovino, državo. Osamosvojitev je bila izmoljena in dana, da bi bili kristjani enakovredni z drugimi. Poklicani smo aktivno delovati v politiki, ker nas država potrebuje.«

Doktorica teoloških znanosti Alenka Šverc je na Teološki fakulteti predavala didaktiko in didaktiko religijskega pouka, sedaj pa je delno zaposlena na zavodu Antona Martina Slomška Maribor, delno pa na Ministrstvu za delo, družino, soc. zadeve in enake možnosti kot svetovalka v kabinetu ministra Janeza Ciglerja Kralja.

Dr. Alenka Šverc je od decembra 2020 predsednica Sveta stranke, ki je odločevalski organ  v večinsko moški zasedbi. Spregovorila je o svojih pričakovanjih in prioritetah dela v Svetu, v nadaljevanju pa predstavila svoje delo na Ministrstvu, kjer skrbi za evropske projekte v zvezi z domovi starejših občanov, medgeneracijskimi centri, poslancem in županom predstavlja vizijo investicij in finančne perspektive …

Obema smo izrazile podporo in zaželele uspešno delo.

Na omenjeni seji je predsednica ŽZ NSi predstavila Resolucijo EEP Women 2020 s ključnimi poudarki: skrb za zdravje, preprečevanje domačega in spolnega nasilja, okrevanje družbe in gospodarstva ter spolno uravnoteženje zaposlovanja v času epidemije.

Zapisala Nadja Ušaj Pregeljc, predsednica ŽZ NSi

Seja Ženske zveze NSi v spomin na gospo Lidijo Drobnič

3. januarja 2021 se je od nas poslovila Lidija Drobnič, soustanoviteljica NSi, ustanoviteljica in dolgoletna predsednica Ženske zveze ter njena častna predsednica.

Njeno življenje in bogata politična pot je zaznamovala našo organizacijsko obliko, ki že skoraj dve desetletji deluje v podporo stranki, zato se bo gospa Drobnič zapisala v zgodovino stranke z zlatimi črkami.

Virtualno srečanje na petek zvečer, 22. januarja, smo začele z molitvijo za pokojno, si ob prebiranju zapisov iz Žalne knjige in misli s FB strani Ženske zveze ogledale njene fotografije s strankinih dogodkov, poslušale njen zadnji nagovor iz Verdrenga jeseni 2020 ter si podelile spomine in prigode z gospo Lidijo. Običajni zasedbi IO in Sveta ŽZ so se pridružile članice, ki so z gospo Lidijo prve orale ledino, ustanavljale občinske in regijske odbore naše zveze, sodelovale v volilnih kampanjah. Poklon so izrazile dosedanje predsednice ŽZ: Ljudmila Novak, Mojca Kucler Dolinar in Iva Dimic. Čustveno srečanje smo zaključile z zapisom predsednice ŽZ na Žalni seji Sveta stranke: Hvaležne smo gospe Drobnič, da je imela voljo in pogum ustanoviti ŽZ NSi ter nam pokazala zgled pokončne ženske v politiki, ki se je prizadevala za večjo vrednost in prepoznavnost žensk v družbi.

Zapisala Nadja Ušaj Pregeljc, predsednica ŽZ

Farmers’ Union

KMEČKA ZVEZA


Kmečka zveza pri Novi Sloveniji je bila ustanovljena 4. 8. 2002 na Gomilskem, na dan praznovanja druge obletnice ustanovitve Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Ustanovili so jo kmetje in drugi, ki jih skrbi težek družbeni položaj slovenskega kmetstva.

Kmečka zveza je politična organizacijska enota v sestavu stranke, ki združuje kmete in vse, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s kmetijstvom oz. jih to področje zanima. Zveza deluje z namenom sodelovati pri oblikovanju in izražanju politične volje na področju kmetijstva. Zastopa pravice in interese svojih članov, upoštevajoč statut in program stranke NSi.

Pri svojem delu Kmečka zveza sodeluje z vsemi, ki si prizadevajo, da se kmečkemu stanu prizna zgodovinska in sedanja vloga pri ohranjanju kulturne krajine, poseljenosti dežele ter s tem slovenstva.

Predsednik Kmečke zveze pri Novi Sloveniji je Janez Beja.

Janez Beja

predsednik Kmečke zveze NSi

Kontaktni podatki:

Kmečka zveza pri Novi Sloveniji
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

Vladimir Pori

podpredsednik Kmečke zveze NSi

V kolikor želite delovati v Kmečki zvezi oziroma biti obveščenih o njihovih aktivnostih, nam prosimo sporočite vaše kontaktne podatke.