ŽENSKA ZVEZA NSi

Združuje dekleta, matere in žene vseh družbenih skupin z namenom neposrednega sodelovanja in soodločanja pri oblikovanju politike, ki temelji na krščanskih demokratskih vrednotah na vseh področjih javnega življenja. Ženska zveza zagovarja demokracijo, pravno državo, socialno pravičnost, solidarnost, osebno svobodo, kulturno in politično ter demografsko identiteto in Evropo kot unijo vrednot, zlasti pa si bo prizadevala za varstvo in razvoj družine kot najpomembnejše celice naroda.

Članica ženske zveze je lahko članica NSi in njena somišljenica, ki sprejema statut in program ŽZ NSi in Nove Slovenije – krščanskih demokratov.

Predsednica Ženske zveze je Nadja Ušaj Pregeljc.

Kontaktni podatki:

Ženska zveza NSi
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

Telefon: 01/2416650
Fax: 01/2416670
E-naslov: zenska.zveza@nsi.si

Ženska zveza je polnopravna članica Ženske zveze EPP (Women EPP).

Nadja Ušaj Pregeljc

predsednica Ženske zveze NSi

Karolina Korenčan

Podpredsednica Ženske zveze NSi

Maria Ivana Tekavec

podpredsednica Ženske zveze NSi

V kolikor želite delovati v Ženski zvezi oziroma biti obveščene o njihovih aktivnostih, nam prosimo sporočite vaše kontaktne podatke.