KMEČKA ZVEZA

Kmečka zveza pri Novi Sloveniji je bila ustanovljena 4. 8. 2002 na Gomilskem, na dan praznovanja druge obletnice ustanovitve Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Ustanovili so jo kmetje in drugi, ki jih skrbi težek družbeni položaj slovenskega kmetstva.

Kmečka zveza je politična organizacijska enota v sestavu stranke, ki združuje kmete in vse, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s kmetijstvom oz. jih to področje zanima. Zveza deluje z namenom sodelovati pri oblikovanju in izražanju politične volje na področju kmetijstva. Zastopa pravice in interese svojih članov, upoštevajoč statut in program stranke NSi.

Pri svojem delu Kmečka zveza sodeluje z vsemi, ki si prizadevajo, da se kmečkemu stanu prizna zgodovinska in sedanja vloga pri ohranjanju kulturne krajine, poseljenosti dežele ter s tem slovenstva.

Predsednik Kmečke zveze pri Novi Sloveniji je Janez Beja.

Janez Beja

predsednik Kmečke zveze NSi

Kontaktni podatki:

Kmečka zveza pri Novi Sloveniji
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

Vladimir Pori

podpredsednik Kmečke zveze NSi

V kolikor želite delovati v Kmečki zvezi oziroma biti obveščenih o njihovih aktivnostih, nam prosimo sporočite vaše kontaktne podatke.