Življenjepis dr. Jožeta Bernika

DELITE TA
PRISPEVEK
16.10.2011, NSi

Dr. Jože Bernik se je rodil 13. aprila 1924 v Puštalu pri Škofji Loki. Študiral je na klasični gimnaziji v Mariboru (1935 – 1938), zatem na klasični gimnaziji v Ljubljani in v prestolnici tudi maturiral v mesecu juliju leta 1943.  II. svetovna vojna ga je zajela kot študenta na gorenjskem, ki je moral pred nacisti bežati izpod ene okupacije pod drugo, fašistično, v Ljubljano. S pomočjo katoliških karitativnih ustanov je že od leta 1941 živel v katoliškem vzgojnem zavodu Marijanišče. Po zaključku klasične gimnazije v Ljubljani se je septembra leta 1943 vpisal na pravno fakulteto, pa ne za dolgo. Po italijanski okupaciji so jo namreč zaprli. Leto dni kasneje (1944) se je srečal z novinarskim delom, seveda kot začetnik, pri katoliškem dnevniku Slovenec.
Maja leta 1945, po dvomesečnem gestapovskem zaporu v Ljubljani, je kot nasprotnik vseh totalizmov emigriral v tujino. V Rimu in Madridu je študiral novinarstvo in ekonomijo. V Rimu je bil tudi med ustanovitelji  društva Slovenskih katoliških akademikov v tujini, s pomočjo katerega je šel na študij v Španijo. Kasneje je v Združenih državah Amerike diplomiral še iz mednarodne trgovine in leta 1960 doktoriral iz prava, pred tem pa si je pridobil kar nekaj let dela na tem področju. V Chicagu je po posredovanju jezuitskega generalnega asistenta p. Antona Prešerna dobil štipendijo na jezuitski univerzi Loyola. Štipendijo si je pridobil tudi na University of Chicago, kjer je bil vpisan na podiplomski študij mednarodnega poslovnega prava. V tem času je bil soustanovitelj društva SAVA (Slovenski Akademiki V Ameriki), ki je delovalo več kot deset let. Leta 1962 se je zaposlil v veliki mednarodni farmacevtski družbi Abbott Laboratories. Zelo kmalu je od mednarodnega pravnika napredoval do direktorja oddelka za mednarodne pravne posle in bil odgovoren za vse pravne zadeve v vseh državah na tujem, kjer je podjetje tedaj imelo podružnice, ki jih je bilo preko 100. Skoraj 30 let je potoval po vseh kontinentih sveta in bil udeležen pri vseh večjih poslih podjetja. Upokojil se je leta 1989, a kljub temu več let nadaljeval z odvetniško prakso pri 200 članski odvetniški firmi v Chicagu. Dr. Jože Bernik je povsod in ves čas povezoval Slovence, predvsem pa slovenske študente v tujini. Aktivno je bil vključen pri priznavanju slovenske samostojnosti.
Prav tako je omembe vredno njegovo članstvo pri poklicnih organizacijah v ZDA in tudi po svetu ter njegovo sodelovanje v mednarodnih skupinah in v ZN-UNIDO. V tistih letih je bil član nadzornih svetov podružnic podjetja ali v družbah skupnih vlaganj, v vsaj 25 državah. Po razpadu komunizma v vzhodni Evropi in v Sloveniji, se je preko svojih mednarodnih poznanstev aktivno vključil v napore za priznanje samostojnosti naše mlade slovenske države. Vseskozi ga je odlikovala njegova pripravljenost za delo širokemu krogu ljudi, njegovi pretekli posegi na mnogih področjih pa bodo zagotovo ostali zapisani kot zgodovinski dogodki naše države. Na prošnjo Demosove vlade je leta 1991 sodeloval tudi kot svetovalec v vladnih delovnih skupinah na pravnem, finančnem  in delovnem področju. Med drugim se je zavzemal za demokratizacijo medijev, razvoj civilne družbe v Sloveniji. Bil je tudi poslanec (v mandatu od 2000 – 2004) v Državnem zboru Republike Slovenije, izvoljen na listi NSi. Udejstvoval se je v naslednjih petih telesih DZ: Ustavna komisija, Odbor za finance, Odbor za zunanjo politiko, Komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter kot član in namestnik vodje Slovenske delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v Strasbourgu.

Svetovni slovenski kongres

Dr. Jože Bernik je bil med drugim tudi predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. Njegove odlične sposobnosti vodenja, iznajdljivost in obenem skromnost, so mu sedež predsedstva namenile med leti 1994 in 2000. Od leta 2000 naprej pa je bil častni predsednik Svetovnega slovenskega kongresa. V delu SSK-ja je deloval od njegovih začetkov, to je leta 1989, ko je nekoliko kasneje postal član pripravljalnega odbora za njegovo ustanovitev, ki se je zgodila na srečanju katoliških izobražencev v Dragi. Bil je tudi aktiven član na ustanovnem zasedanju kongresa med 27i in 28. junijem 1991 v Ljubljani. Takrat se je v prvih dneh osamosvojitvene vojne za neodvisno Slovenijo večina udeležencev ustanovnega kongresa SSK, na čelu z dr. Bernikom, takoj začela neposredno dogovarjati z visokimi  predstavniki vlad držav, v katerih so živeli, za diplomatsko priznanje nove države Slovenije. Ob obisku slovenskega predsednika vlade Lojzeta Peterleta leta 1991 v Washingtonu D.C. je bil dr. Bernik tudi eden od članov delegacije, ki je v Beli hiši odločno zagovarjala pravice Slovencev do lastne države in priznanja.
Dr. Bernik je s svojimi prizadevanji in zvezami za diplomatsko priznanje Slovenije s strani ZDA bistveno pomagal preseči ameriško uradno stališče do Slovenije.

Poznajo ga mnoge generacije slovenskih študentov v tujini
 
Povsod in ves čas je dr. Jože Bernik povezoval Slovence. Skupaj s soprogo, zdravnico in znanstvenico dr. Marijo Bernik, sta svojo hišo v Chicagu odprla številnim  slovenskim študentom. S tem sta jim omogočila, da so ne samo dobili možnost za študij, ampak da so imeli med študijem tudi svoj dom. V Chicagu je slovenska skupnost sicer štela okoli 30.000 ljudi, vendar pa je bilo slovensko zavednih in aktivnih samo nekaj tisoč. Sprva so se zbirali pri slovenski župniji Sv. Štefana v Chicagu, kasneje pa v Lemontu.
 
Bil je član gradbenega odbora, ki je v kraju Lemont, blizu Chicaga, organiziral graditev slovenskega kulturnega doma. Mesto Lemont je dr. Berniku in njegovi ženi dalo poseben pečat. Že leta 1924 so slovenski frančiščkani kupili v tem mestecu veliko zemlje in zgradili dom za svoje potrebe, v katerem so se zbirali slovenski izseljenci iz Chicaga in okolice. Veliko izseljencev je bilo intelektualcev, večina pa revnih. Vsi oz. večina so kasneje doštudirali in začeli delati. Z višjim življenjskim standardom pa je prišla tudi solidarnost do Slovenstva. V Lemontu so tako organizirali procesije in druge verske obrede, piknike in različne kulturne prireditve.
 
 
Nepozabna srečanja s Slovenci v tujini in prizadevanja
 
Čeprav je imel ves čas svojega življenja odgovorno funkcijo, ki ga je veliko vodila po svetu, je vedno našel čas za srečanje s Slovenci, ki so živeli v Argentini, Braziliji, Kanadi, v Evropi,  na Japonskem in v Avstraliji. Le-ti so si nepopustljivo prizadevali delovati v prid svobodne in enotne Evrope ter neodvisne samostojne Slovenije.
Dr. Jože Bernik je, vse svoje moči in tudi finančna sredstva ter bogate zveze z najvišjimi predstavniki ZDA namenjal razvoju demokracije, uveljavljanju slovenstva in poznavanju Slovenije v svetu. Bil je zelo dejaven član in podpredsednik Slovensko – ameriškega sveta. Le ta se je takoj po padcu berlinskega zidu še tesneje povezal s Slovensko – kanadskim svetom iz Toronta in začel še aktivneje predstavljati neodvisno in samostojno državo Slovenijo.
Bil je tudi podporni član Slovenske kulturne akcije iz Argentine, ki jo je podpiral tako moralno kot tudi finančno. Tudi zaradi njegove podpore so lahko izhajala najboljša dela slovenskih pisateljev in pesnikov (Zorka Simčiča, Milana Komarja, Vladimirja Kosa idr.)
 
Dr. Jože Bernik je kot izjemen človek in osebnost bistveno pripomogel k uspehu dosedanjih sedmih srečanj slovenskih znanstvenikov, podjetnikov, raziskovalcev in zdravnikov iz domovine in tujine. Le ti so se zaradi njegovega osebnega zavzemanja množično udeleževali srečanj, katerih pomen je bil, pomagati svoji nekdanji domovini in doseči njeno lepšo in boljšo prihodnost.
 
 
Politična pot
 
Dr. Bernik je bil leta 2000 na listi Nove Slovenije izvoljen za poslanca. Poleg njega so takrat v poslanske klopi sedli še dr. Andrej Bajuk, Janez Drobnič, Ivan Mamić, Lojze Peterle, Alojz Sok, Marija Ana Tisovec in Majda Zupan.
 
Dr. Jože Bernik, ki je bil tudi član Malteškega viteškega reda je bil leta 2002 kot poslanec NSi govornik na slovesnoti v Kočevskem rogu pri breznu Pod Krenom. “Kot pričevalci ne moremo biti podobni človeku, ki je pod mernikom in ne upa ven. Resnično je veliko strahu še vedno, toda to bomo morali premagati. Treba je pa tudi to, da zahtevamo od slovenskih oblasti, da preneha z ideološkim terorizmom, da preneha s totalitarno ideologijo, kajti to je povsem neskladno s slovensko ustavo in tudi s slovensko demokracijo, četudi je še zelo nepopolna,” je leta 2002 dejal Bernik.

„Dr. Bernik se je kot pravnik uveljavil v širšem svetu in ni nikoli pozabil, da je slovenske gore list, saj je povezoval slovensko skupnost v ZDA in se tudi trudil za ustanovitev slovenske države,“ je leta 1997 ob predstavitvi Bernikove kandidature za predsednika države dejal takratni predsednik SKD Lojze Peterle. Ocenil je, da „predlagani kandidat, ki je leta 1991 postal član SKD, uživa veliko podporo doma in v tujini.“ Po besedah predsednika SDS Janeza Janše, ki je leta 1997 prav tako podprla Bernikovo kandidaturo pa je dejal, da Bernik ustreza štirim temeljnim vrednotam njihove stranke (svoboda, pravičnost, solidarnost in patriotizem), zato je to kandidat, ki si ga socialdemokrati lahko samo želijo. „Bernik je kot prvi podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa (SSK) in njihov sedanji predsednik v praksi pokazal, da zedinjena Slovenija ni samo neka fraza. Njegova kandidatura je dokaz za to, da v slovenskem narodu ni več pripadnikov prve ali druge kategorije,“ je še leta 1997 dejal Janša.


Zlati častni znak svobode RS – najvišje slovensko odlikovanje

 
Zaradi izjemnega prispevka, ki ga je dr. Jože Bernik doprinesel k osamosvojitvi mednarodnemu priznanju ter razvoju demokracije v Republiki Sloveniji, so ga ob njegovi 80- letnici predlagali za najvišje slovensko odlikovanje Zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Odlikovanje za zlati častni znak svobode RS je tako prejel junija 2004, ki mu ga je podelil takratni predsednik RS dr. Janez Drnovšek. Odlikovan je bil za zasluge v dobro slovenstva in Slovencem pri osamosvojitvi ter mednarodnem priznanju in razvoju demokracije v RS.
Na podelitvi je dr. Jože Bernik v zahvalo dejal naslednje:
»Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije! Dovolite mi, da se vam z vsem spoštovanjem zahvalim za to pomembno državno odlikovanje. To čast sprejemam z vso hvaležnostjo in odgovornostjo. Vendar ne samo zase. To čast sprejemam tudi za vse Slovence po svetu, ki so s svojimi najboljšimi močmi in sredstvi podprli borbo za samostojno državo Republiko Slovenijo. Sprejemam jo prav tako za vse Slovenke in Slovence, ki so v vojni in po vojni dali svoje življenje, pošteno prepričani v skupno slovensko pot v samostojno in pravno državo. Sedaj jo imamo! Vaša Ekselenca, gospod predsednik, hvala vam!«
 
Dr. Jože Bernik je bil človek, kateremu lahko pripišemo mnogo različnih talentov, ogromno pridobljenega znanja in izkušenj doma in v tujini, s katerimi se lahko pohvali le malokdo in nenazadnje njegovo prizadevanje povezovanja Slovencev doma in v tujini. Nova Slovenija se dr. Berniku zahvaljuje za vse, kar je naredil za Slovenijo in Novo Slovenijo. V Novi Sloveniji se zavedamo pomembnosti njegove vloge pri razvoju krščanske demokracije in ustanovitvi Nove Slovenije.