VODSTVO

mag. Matej Tonin

predsednik

dr. Vida Čadonič Špelič

podpredsednica

Maria Ivana Tekavec

podpredsednica, ki zastopa člane izven meja RS

Jožef Horvat

vodja poslanske skupine

dr. Alenka Šverc

predsednica sveta stranke

Matej Hrast

namestnik predsednice sveta stranke