VODSTVO

mag. Matej Tonin

predsednik

Janez Cigler Kralj

podpredsednik in vodja poslanske skupine

dr. Vida Čadonič Špelič

podpredsednica

Maria Ivana Tekavec

podpredsednica, ki zastopa člane izven meja RS

Jernej Vrtovec

predsednik sveta stranke

Mojca Erjavec

namestnica predsednika sveta stranke