KMETIJSTVO

HAREJ

Od nastopa dela Vlade RS smo pripravili novelo Zakona o cestninjenju na podlagi katere bodo s 1. decembrom 2021 namesto sedanjih nalepk uvedene elektronske vinjete.