Organizacijske oblike

Zveze in gibanja

Nova Slovenija ima tudi podmladek ter druge zveze in klube. To so združenja, ki zastopajo in uveljavljajo interese svojih članov in usmeritve stranke na svojem področju. Njihovo delovanje mora biti v skladu s programom, statutom in politiko stranke. V njih lahko kot svetovalci sodelujejo strokovnjaki, ki niso člani stranke, za njihove organe pa lahko kandidirajo samo člani stranke. Predsedniki zvez in klubov ali njihovi predstavniki tudi sodelujejo pri delu stranke, kadar obravnavajo zadeve z njihovega področja, sicer pa imajo svoje stalne predstavnike z vsemi pravicami v kongresu in svetu stranke. V Novi Sloveniji so organizirana naslednja združenja: