Župani in podžupani

Alojz SOK
župan občine Ormož
 
 
Občina Ormož
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
T: 02/741 53 02
Martin MIKOLIČ
župan občine Rogatec
 
 
Občina Rogatec
Ceste 11, 3252 Rogatec
T: 03/812 10 00
Mirko CVETKO
župan občine Sveti Tomaž
 
 
Občina Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž
T: 02/741 66 03
Damijan JAKLIN
župan občine Velika Polana
 
 
Občina Velika Polana
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana
T: 02/577 67 50
Milan KERMAN
župan občine Beltinci
 
 
Občina Beltinci
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
T: 02/541 35 35
Franc ŠLIHTHUBER
župan občine Gornji Petrovci
 
 
Občina Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci
T: 02/556 90 00
Janez KOMIDAR
župan občine Loška dolina
 
 
Občina Loška dolina
C. Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
T: 01/705 06 70
Janez ŽAKELJ
župan občine Žiri
 
 
Občina Žiri
Loška cesta 1, 4226 Žiri
T: 04/505 07 00
Branko PETRE
Župan občine Vojnik
 
 
Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3312 Vojnik
T: 03/780 06 40

Janko PREBIL
Župan občine Horjul
 
 
Občina Horjul
Občinski trg 1, 1354 Horjul
T: 01/759 11 30

Podžupani

mag. Zdravko LUKETIČ
podžupan mestne občine Maribor
 
Mestna občina Maribor
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
T: 02/220 10 00
Jože SENICA
podžupan občine Laško
 
 
Občina Laško
Mestna ulica 2, 3270 Laško
T: 03/733 87 00
Matej SLAPAR
podžupan občine Kamnik
 
 
Občina Kamnik
Glavni trg 24, 1240 Kamnik
T: 01/831 81 00
Bogdan POTOČNIK
podžupan občine Kidričevo
 
 
Občina Kidričevo
Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo
T: 02/799 06 10
Ana Marija ŠTIMEC
podžupanja občine Osilnica
 
 
Občina Osilnica
Osilnica 11, 1337 Osilnica
T: 01/894 15 05
Anton Roškar
podžupan občine Rogatec
 
Občina Rogatec
Ceste 11, 3252 Rogatec
T: 03/812 10 00
Ivan Fras
podžupan občine Sveti Jurij ob Ščavnici
 
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
T: 02/564 45 20
Jakob LEVEC
podžupan občine Loška dolina
 
 
Občina Loška dolina
C. Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
T: 01/705 06 70