Svet

Matjaž TRONTELJ
predsednik sveta NSi
 
 
mag. Stanko ČERPNJAK
namestnik predsednika sveta NSi

Svet stranke sestavljajo:

  • predsedniki regijskih odborov ali pooblaščeni predstavniki regijskih odborov,
  • predstavniki regijskih odborov, ki jih imenuje regijski odbor po ključu en dodatni predstavnik
  • na vsakih dopolnjenih 400 članov regijskega odbora,
  • predsedniki mestnih odborov ali njihovi pooblaščeni predstavniki,
  • predsednik stranke in člani izvršilnega odbora,
  • dva predstavnika vsake organizacijske oblike,
  • poslanci v Državnem zboru in Evropskem parlamentu, ki so člani stranke,
  • svetniki v Državnem svetu, ki so člani stranke,
  • člani vlade, ki so člani stranke,
  • župani, ki so člani stranke.