Razsodišče

Ignac POLAJNAR
predsednik razsodišča
 
Silvo SOK
član razsodišča
 
Andrej CUNDER
član razsodišča
 
mag. Zdravko LUKETIČ
član razsodišča

Miha ŽIŽEK
član razsodišča