Razsodišče

Ignac POLAJNAR
predsednik razsodišča
 
Silvo SOK
član razsodišča
 
mag. Zdravko LUKETIČ
član razsodišča

Peregrin STEGNAR
član razsodišča
Marjeta HUMAR
članica razsodišča