Razsodišče

Andrej CUNDER
član razsodišča
 
Ignac POLAJNAR
predsednik razsodišča
 
mag. Zdravko LUKETIČ
član razsodišča

Miha ŽIŽEK
član razsodišča

Silvo SOK
član razsodišča