Vprašanja in odgovori o članstvu

Kako postanem član NSi?

Veseli nas, da želite postati del naše družine. Enostavno izpolnite pristopno izjavo (v tiskani obliki ali preko elektronskega obrazca) in jo posredujte na naš naslov. V skladu z našim statutom je za sprejem v NSi pristojen občinski odbor v vašem domačem kraju. Ko prejmemo njegovo potrditev, vam bomo v nekaj dneh z glavnega tajništva posredovali člansko izkaznico z osnovnimi informacijami o delu stranke. Če na območju občine ni občinskega odbora stranke, kandidata za člana stranke včlani regijski odbor stranke. Člani, ki dalj časa začasno bivajo izven območja svojega stalnega prebivališča, lahko v tem času izvršujejo svoje članske pravice in dolžnosti v občinskem odboru stranke, kjer imajo svoje začasno prebivališče.

Kdo je lahko član stranke?

Član stranke lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejema program in statut stranke ter ga na podlagi podpisane pristopnice sprejme občinski odbor.

Živim v tujini. Sem lahko član NSi?

Za slovenske državljane, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji, je pristojen organ za sprejem v članstvo ustrezni odbor stranke v zamejstvu oziroma po svetu. Če takega organa ni, odloči o članstvu izvršilni odbor stranke.

Sem tujec. Lahko postanem član NSi?

V skladu z zakonom, ki ureja delovanje političnih strank, lahko član stranke postane državljan države članice Evropske unije, ki mu je v Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica.

Moram biti član Cerkve, če želim postati član NSi?

Članstvo v eni izmed krščanskih cerkva ali kateri drugi verski skupnosti ni pogoj za članstvo. Vseeno pa velja izpostaviti, da je je krščansko razumevanje človeka eden izmed temeljev krščanske demokracije, ki ji pripada NSi. Vsi, ki delijo te vrednote, so pri nas dobrodošli, ne glede na versko pripadnost.

Sem lahko hkrati tudi v drugi stranki?

Član stranke ne more biti hkrati tudi član druge politične stranke. Prav tako ne more biti član društva ali civilne organizacije, katerih delovanje in program sta po svojem temelju v nasprotju s programom in statutom stranke. V dvomu, ali obstaja zadržek za članstvo, odloči razsodišče stranke. Ta odločitev je dokončna.

Koliko znaša članarina?

NSi svoje politično delo v veliki meri financira iz prispevkov svojih članov. S tem denarjem omogočamo delovanje strankinih občinskih in regijskih odborov, nudimo dostop do relevantnih informacij, prirejamo dogodke za naše člane in financiramo volilne kampanje.

Vaš prispevek je zato izjemno pomemben! Letna članarina znaša 20 EUR, prispevate pa lahko tudi več. Tako lahko omogočimo znižane članarine za člane, ki se še izobražujejo, ali za tiste, ki so v finančno težkem položaju (dijaki, študentje, brezposelni, upokojenci, ipd.). O možnosti oprostitve članarine o vsakem posameznem primeru odloča pristojni občinski odbor.

Ali lahko stranki finančno prispevam več kot samo članarino?

V skladu z Zakonom o političnih strankah lahko stranka pridobiva sredstva iz prispevkov fizičnih oseb. Prispevki fizične osebe v enem koledarskem letu v skupnem znesku ne smejo presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v RS po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto (za leto 2016 znaša ta znesek 15.584,66 EUR).

Za znesek nad 1.584,66 EUR mora stranka v letno poročilo navesti ime in priimek fizične osebe, naslov ter višino skupnega letnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki. Za zneske pod 1.584,66 EUR stranki ni potrebno navajati podatkov fizične osebe.

Prispevek lahko nakažete na:
Nova Slovenija – krščanski demokrati
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0000 3396 123
Namen: Prispevek stranki 2017
Sklic: SI00 2017-010

V kolikor želite dodatne informacije glede prispevkov stranki, smo vam na voljo na številki 01 241 66 50 ali elektronski pošti tajnistvo@nsi.si.

Lahko prispevek stranki oddam tudi preko plačila s kreditno kartico ali sistema PayPal?

Prispevek stranki lahko nakažete tudi z kreditno kartico ali preko sistema PayPal. Nakazilo je možno izvesti preko naslednje povezave: http://nsi.si/doniraj/ .

Je stranki mogoče nameniti del dohodnine?

Stranki lahko namenite 0,5% svoje dohodnine, saj ta odločitev za vas ne predstavlja nikakršne dodatne ali davčne obremenitve. Izpolnite le obrazec, ki vključuje tudi sestavljivo kuverto s plačano članarino. Prejeti obrazec bomo nato posredovali vaši pristojni davčni izpostavi.

Če imate nadaljnja vprašanja o članstvu v NSi, nam pošljite elektronsko sporočilo na clanstvo@nsi.si .

Z veseljem vam bomo odgovorili!