Pravno sporočilo

Vsebine, objavljene na www.nsi.si, so last stranke NSi in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja stranke NSi. Stranka NSi ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Stranka NSi si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.nsi.si.

Na določenih mestih spletne strani www.nsi.si bo stranka NSi zbirala osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov), o čemer bo uporabnik obveščen in bo lahko te podatke prostovoljno posredoval. Stranka NSi jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno uporabi stranke NSi in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.