Pristopna izjava

Osebni podatki:
Ime: Priimek:
Datum rojstva:
Stalno prebivališče:

Ulica in številka:

Poštna številka: Pošta:
Občina: E-pošta:
Mobilni telefon: Telefon:
Status:

Učenec/dijak Študent Zaposlen Nezaposlen Upokojenec

Ostalo:
Stopnja izobrazbe: Poklic:
Področja, kjer bi si želeli sodelovati:
Želim pristopiti v organizacijsko obliko:

Sprejmem statut in program NSi ter izjavljam, da sem državljan Republike Slovenije in nisem član nobene druge politične stranke, njenih organov ali delovnih teles.

Soglašam, da NSi obdeluje in uporablja moje podatke za namene pošiljanja vsebin o delu in aktivnostih NSi.

S klikom naredite PDF izpis pristopne izjave, ki jo lahko natisnete, lastnoročno podpišete in pošljete na naslov:
NSi, Dvorakova ulica 11a, 1000 Ljubljana ali skenirano izjavo pošljete po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@nsi.si.

Elektronsko lahko podpišete pristopno izjavo, če imate nameščeno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo od naslednjih overovateljev digitalnih potrdil: SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM-CA, AC NLB.

 


nsipovabi

pristopnaizjava
Obrazec pristopne izjave v PDF obliki, ki jo lahko natisnete in uporabite v papirnati obliki.

 

posljipristopno
Pošljite prijatelju elektronsko sporočil, ki vsebuje pristopno izjavo v PDF obliki in ga povabite v NSi.