Poslanska skupina v DZ

mag. Matej TONIN
vodja poslanske skupine
podpredsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb
član Kolegija predsednika Državnega zbora
član Odbora za gospodarstvo
član Odbora za obrambo
Ljudmila NOVAK
poslanka NSi v DZ
namestnica vodje poslanske skupine
članica Odbora za kulturo
članica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu
članica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino
Jožef HORVAT
poslanec NSi v DZ
predsednik Odbora za zunanjo politiko
podpredsednik Odbora za zadeve Evropske unije
član Odbora za finance in monetarno politiko
Iva DIMIC
poslanka NSi v DZ
podpredsednica Odbora za pravosodje
članica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
članica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide
Jernej VRTOVEC
poslanec NSi v DZ
član Odbora za zdravstvo
član Komisije za nadzor javnih financ
član Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo