Območna odbora

Območni odbor Argentina in Južna Amerika
Gregor Pavel Mihael VERBIC
predsednik

gverbic@gmail.com
Območni odbor Nemčija
Rudolf Zdovc
predsednik

rzdovc@bps-zdovc.de