Občinski odbor Velika Polana

Stanislav Horvat
predsednik občinskega odbora
 
 
 
031 868 410

Župan
Damijan JAKLIN
župan občine Velika Polana
 
 
Občina Velika Polana
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana
T: 02/577 67 50
Občinski svetniki
Melita Tompa
občinska svetnica občine Velika Polana
 
Jožef Ternar
občinski svetnik občine Velika Polana
 
Andreja Kavaš
občinska svetnica občine Velika Polana
 
Stanislav Horvat
občinski svetnik občine Velika Polana