Občinski odbor Turnišče

Stanislav Sobočan
predsednik občinskega odbora
 
 
 
041 816 299

Občinska svetnika
Igor Flucher
občinski svetnik občine Turnišče
 
Stanislav Sobočan
občinski svetnik občine Turnišče