Občinski odbor Tolmin

Matej Hrast
predsednik občinskega odbora
 
 
 
031 239 151

Občinska svetnika
Janja Hadalin
občinska svetnica občine Tolmin
 
Florjan Leban
občinski svetnik občine Tolmin