Občinski odbor Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Marjan Klobasa
predsednik občinskega odbora
 
 
 
040 728 023

Občinski svetniki
Aleksander Divjak
občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slo. goricah
 
Marjan Klobasa
občinski svetnik občine Sveta Trojica v Slo. goricah
 
Ida Švarc
občinska svetnica občine Sveta Trojica v Slo. goricah