Občinski odbor Solčava

Veronika Juvan
predsednica regijskega odbora Savinjsko Šaleška
 
 
 
V občini Solčava NSi nima ustanovljenega/delujočega občinskega odbora.