Občinski odbor Šmartno pri Litiji

Jože Ponebšek
predsednik občinskega odbora
 
 
 
041 953 851

Občinski svetnik
Martin Fortuna
občinski svetnik občine Šmartno pri Litiji