Mestni odbor Slovenj Gradec

Janez Lavre
predsednik mestnega odbora
 
 
 
041 434 330

Mestna svetnica
Zvonka Marhart
mestna svetnica mestne občine Slovenj Gradec