Občinski odbor Semič

Peter Štukelj
predsednik občinskega odbora
 
 
 
040 789 700

Občinski svetnik
Peter Štukelj
občinski svetnik občine Semič