Občinski odbor Rogatec

Slavko Pavlovič
predsednik občinskega odbora
 
 
 
040 814 270

Župan
Martin MIKOLIČ
župan občine Rogatec
 
 
Občina Rogatec
Ceste 11, 3252 Rogatec
T: 03/812 10 00
Občinski svetniki
Vili Bukšek
občinski svetnik občine Rogatec
 
Irena Kitak
občinska svetnica občine Rogatec
 
Jolanda Pavlovič
občinska svetnica občine Rogatec
 
Anton Roškar
občinski svetnik občine Rogatec