Občinski odbor Rogaška Slatina

Janko Belcer
predsednik občinskega odbora
 
 
 
031 576 968

Občinska svetnika
Leonida Došler
občinska svetnica občine Rogaška Slatina
 
Marjan Ostruh
občinski svetnik občine Rogaška Slatina