Občinski odbor Rečica ob Savinji

Veronika Juvan
predsednica regijskega odbora Savinjsko Šaleška
 
 
 
V Rečiciu ob Savinji NSi nima delujočega občinskega odbora.