Občinski odbor Radovljica

Simon Resman
predsednik občinskega odbora
 
 
 
041 657 125

Občinska svetnika
dr. Avgust Mencinger
občinski svetnik občine Radovljica
 
Simon Resman
občinski svetnik občine Radovljica