Občinski odbor Prebold

Veronika Juvan
predsednica regijskega odbora Savinjsko Šaleša
 
 
 
V občini Prebold NSi nima ustanovljenega/delujočega občinskega odbora.