Občinski odbor Poljčane

Olga Žolger
predsednica občinskega odbora
 
 
 
040 647 743

Občinska svetnika
Tomaž Marzidovšek
občinski svetnik občine Poljčane
 
Olga Žolger
občinska svetnica občine Poljčane