Občinski odbor Nazarje

Veronika Juvan
predsednica regijskega odbora Savinjsko Šaleška
 
 
 
V občini Nazarje NSi nima ustanovljenega/delujočega občinskega odbora.