Občinski odbor Mirna Peč

Franc Koželj
predsednik občinskega odbora
 
 
 
040 387 121