Občinski odbor Makole

Danica Skerbiš
predsednica občinskega odbora
 
 
 
041 636 857