Občinski odbor Luče

Veronika Juvan
predsednica regijskega odbora Savinjsko Šaleša
 
 
 
V občini Luče NSi nima ustanovljenega/delujočega občinskega odbora.