Mestni odbor Ljubljana

Mojca Kucler Dolinar
predsednica mestnega odbora
 
 
 
030 644 100

Mestni svetniki
Mojca Sojar
mestna svetnica mestne občine Ljubljana
 
Mojca Kucler Dolinar
mestna svetnica mestne občine Ljubljana
 
Anton Kranjc
mestni svetnik mestne občine Ljubljana