Občinski odbor Laško

Jože Senica
predsednik občinskega odbora
 
 
 
041 504 716

Občinski svetniki
Roman Tušek
občinski svetnik občine Laško
 
Pavel Teršek
občinski svetnik občine Laško
 
Jože Senica
občinski svetnik občine Laško