Občinski odbor Krško

Marjetka Nahali
predsednica občinskega odbora
 
 
 
040 233 331

Občinska svetnika
Aljoša Preskar
občinski svetnik občine Krško
 
Stanka Jurečič
občinska svetnica občine Krško