Mestni odbor Kranj

Irena Dolenc
predsednica mestnega odbora
 
 
 
070 702 014

Mestni svetniki
Vlasta Sagadin
mestna svetnica mestne občine Kranj
 
Irena Dolenc
mestna svetnica mestne občine Kranj
 
Marjan Bajt
mestni svetnik mestne občine Kranj