Občinski odbor Kamnik

Matej Slapar
predsednik občinskega odbora
 
 
 
040 626 116

Občinski svetniki
mag. Matej Tonin
občinski svetnik občine Kamnik
 
Matej Slapar
občinski svetnik občine Kamnik
 
Bogdan Pogačar
občinski svetnik občine Kamnik
 
dr. Damjan Hančič
občinski svetnik občine Kamnik